Kosten

 Vastgestelde tarieven

De kosten voor Beschermingsbewind en Mentorschap zijn vastgelegd in de Staatscourant van de Rijksoverheid. Om concurrentie te voorkomen houdt FinaSol Beschermingsbewind zich aan deze vastgestelde tarieven. Tevens wijzen wij u erop dat voor het aanvragen van Beschermingsbewind,  Mentorschap of curatele bij de Rechtbank een bedrag van €86,- griffierecht verschuldigd is. Graag lichten wij onze tarieven toe in een persoonlijk gesprek.

Bijzondere Bijstand

In sommige situaties is het mogelijk de kosten voor Curatele, Beschermingsbewind en/of Mentorschap terug te krijgen van de Gemeente waarin u woont in de vorm van Bijzondere Bijstand. Ook dit controleren en verzorgen wij voor u.