Over ons

De Stichting FinaSol Beschermingsbewind Budgetbeheer vindt het belangrijk gedurende onze dienstverlening een goed contact met u te onderhouden. Wij staan voor persoonlijk contact zodat wij u en uw situatie beter kunnen begrijpen en hiernaar kunnen handelen. Om die reden stellen wij ons graag aan u voor.

Nicole

Nicole Ivens

Bewindvoerder, Mentor en Budgetbeheerder

nicole@finasol.nl

Niels

Niels te Sligte

Bewindvoerder

niels@finasol.nl

Janet

Janet Guiljam

Assistent bewindvoerder

janet@finasol.nl

Heidi

Heidi van Kerkhoven

Assistent bewindvoerder

heidi@finasol.nl

Barbara

Barbara Serpenti

Assistent bewindvoerder

barbara@finasol.nl

Piet

Piet Netten

Financieel medewerker

piet@finasol.nl


Kwaliteitswaarborg;
Wij zijn aangesloten bij de NBPB, de Nederlandse Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders welke de belangen behartigt van de bij hen aangesloten leden. Deze leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Dit wordt jaarlijks door een AA-accountant/HT (NBA) en een derde onafhankelijke partij middels een audit getoetst. Door continue toezicht te houden op de kwaliteit en integriteit van onze leden, voorkomt de NBPB dat de dienstverlening aan u als cliënt in gevaar komt.

Dit NBPB-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als voor u als cliënt. Zo heeft u de zekerheid dat uw zaken goed behartigd worden.

De branchevereniging behartigt niet alleen de belangen van de eigen leden, maar zorgt er ook voor dat de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep gehandhaafd blijft.